GB1050

Stavebná doska s vysokou hustotou GB1050

Farba cementu

-šedý cement

Základné použitie:

– vonkajší a vnútorný obklad stien skeletových domov ( drevodomov )

-obklad priečok

-vonkajší obklad SIP panelov

-podbitie strechy

-podkrovné podlažie

-montážny spoj plochej strechy

-surová podlaha na nosníkoch

Fibrolátová doska s vysokou hustotou na šedom cementu. Odporúča sa používať pri skladaní rámov stien, stropov a priečok. Má dobrú pevnosť. Používa sa pri výrobe panelov SIP , ktoré sú základným prvkom drevodomov.

Funkcie / Aplikácie: Obkladanie stien, priečok, stropov. Použitie ako rám SIP-panelov, neodnímateľné debnenie.

Hrúbka, mmHustota, kg/m3; mmVlhkosť, % , max.Vzdutie hrúbky za 24 hod., %, max.Nasiakavosť za 24 hod., % max.Modul pružnosti, MPa, min.Pevnosť v ohybe, MPa, min.
10,12,18,22105012440200012
Pevnosť v tlaku, MPa, min.Pevnosť v ťahu kolmá na dosku, MPa, min.Koeficient tepelnej vodivosti, W/ (m*K)Merné skupenské teplo topenia, kJ (kg*K)Tvrdosť, MPa, min.Špecifický odpor voči ťahom plastových skrutiek N/mm, min.Vypočítaný koeficient paropriepustnosti, mg/(m*h*Pa)
150,350,172,940500,03
Rozmery, mmHrúbka
2800×60010
2800×60012
3000×60010
3000×60012
3000×60022