GB450

Stavebná doska s nízkou hustotou GB450

Farba cementu

-šedý cement

Základné použitie:

– tepelná izolácia povrchov skeletových domov

-pohlcovač hluku, izolátor zvuku

-obklad priečok

-termoregulácia a hydroregulácia mikroklímy miestnosti

Stredná hustota fibrolitovej dosky. Odporúča sa použiť ako obklad stien a priečok, má dobré ukazovatele tepelnej vodivosti a akustických parametrov.

Funkcie / Aplikácie: Izolácia, konštrukcia obloženie stien, priečky, podhľady, pevné obloženie. Použitie v rôznych štruktúrach ochrany proti hluku.

Hrúbka, mmHustota, kg/m3; mmVlhkosť, % , max.Vzdutie hrúbky za 24 hod., %, max.Nasiakavosť za 24 hod., % max.Modul pružnosti, MPa, min.Pevnosť v ohybe, MPa, min.
25, 35450176503000,8
Pevnost v tlaku, MPa, min.Pevnosť v ťahu kolmá na dosku, MPa, min.Koeficient tepelnej vodivosti, W/ (m*K)Merné skupenské teplo topenia, kJ (kg*K)Tvrdosť, MPa, min.Špecifický odpor voči ťahom plastových skrutiek N/mm, min.Vypočítaný koeficient paropriepustnosti, mg/(m*h*Pa)
0,15-0,20,0632,0120,15
Rozmery, mmHrúbka
3000×60025
3000×60035