GB450W

Stavebná doska s nízkou hustotou GB450W

Farba cementu

-biely cement

Základné použitie:

-akustické podhľady

-dizajn a povrchová úprava miestností

-termoregulácia a hydroregulácia mikroklímy miestnosti

Akustická doska so zvýšenou hustotou na báze ihličnatých druhov dreva a bieleho cementu.

Má vynikajúce ukazovatele zvukovej absorpcie, ako aj zvýšené pevnostné charakteristiky. Vzhľadom na prítomnosť výlučne prírodných zložiek vo svojom zložení má priaznivý vplyv na mikroklímu priestorov.

Funkcie / Aplikácie: Stropné a nástenné systémy športových areálov, strelnice, kiná, reštaurácie, hotely, parkoviská, vodné parky, štúdiá na nahrávanie zvuku atď.

Zloženie: ihličnaté drevo, biely cement, tekuté sklo.

Hrúbka, mmHustota, kg/m3; mmVlhkosť, % , max.Vzdutie hrúbky za 24 hod., %, max.Nasiakavosť za 24 hod., % max.Modul pružnosti, MPa, min.Pevnosť v ohybe, MPa, min.
25, 35450176503000,8
Pevnost v tlaku, MPa, min.Pevnosť v ťahu kolmá na dosku, MPa, min.Koeficient tepelnej vodivosti, W/ (m*K)Merné skupenské teplo topenia, kJ (kg*K)Tvrdosť, MPa, min.Špecifický odpor voči ťahom plastových skrutiek N/mm, min.Vypočítaný koeficient paropriepustnosti, mg/(m*h*Pa)
0,15-0,20,0632,0120,15
Rozmery, mmHrúbka
2400×60025
1200×60025
600×60025