GB600

Stavebná doska s nízkou hustotou GB600

Farba cementu

-šedý cement

Základné použitie:

-vonkajší a vnútorný obklad stien skeletových domov

-obklad priečok

-pevné obloženie

-podbitie stropov

Fibrolitická doska so zvýšenou hustotou na šedom cemente. Odporúča sa používať ako hydrotermálny regulátor mikroklímy, má dobré indikátory pre tepelnú vodivosť a akustické indexy.

Funkcie / Aplikácie: obloženie stien, priečok, stropov. Použitie v rôznych štruktúrach ochrany proti hluku.

Hrúbka, mmHustota, kg/m3; mmVlhkosť, % , max.Vzdutie hrúbky za 24 hod., %, max.Nasiakavosť za 24 hod., % max.Modul pružnosti, MPa, min.Pevnosť v ohybe, MPa, min.
14,25,35,50600155405502,3
Pevnosť v tlaku, MPa, min.Pevnosť v ťahu kolmá na dosku, MPa, min.Koeficient tepelnej vodivosti, W/ (m*K)Merné skupenské teplo topenia, kJ (kg*K)Tvrdosť, MPa, min.Špecifický odpor voči ťahom plastových skrutiek N/mm, min.Vypočítaný koeficient paropriepustnosti, mg/(m*h*Pa)
20,060,0952,21815-200,08
Rozmery, mmHrúbka
3000×60014
3000×60025
3000×60035
2800×60050