SIP GB1050-12 | EPS-70-NEO | GB1050-12

Riešenie pre obvodové steny

SIP GB1050-12 | EPS-70-NEO | GB1050-12

Všetky naše výrobky SIP sú vyrábané v pasívnej kvalite a už dnes zodpovedajúce požiadavkám EU 2020!

 

Riešenie pre obvodové steny drevodomov s vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami. Doska sa skladá z dvoch dosiek GB1050-12, medzi ktorými sa nachádza 100% recyklovateľný polystyrén značky Polyform. Polystyrén, rovnako ako dosky, disponujú zvýšenou požiarnou odolnosťou.

Dosky sú dodávané v rozmeroch:

  • GB1050-12 – 600 x 3000 x 12mm (š*v*h)
  • EPS-70-NEO – 200mm hrúbka
  • GB1050-12 – 600 x 3000 x 12mm (š*v*h)

Výsledný rozmer SIP panelu: 600 x 3000 x 224 [mm] (š*v*h)

Špecifikácia dosky GB1050-12

Hrúbka, mmHustota, kg/m3; mmVlhkosť, % , max.Vzdutie hrúbky za 24 hod., %, max.Nasiakavosť za 24 hod., % max.Modul pružnosti, MPa, min.Pevnosť v ohybe, MPa, min.
10,12,18,22105012440200012
Pevnosť v tlaku, MPa, min.Pevnosť v ťahu kolmá na dosku, MPa, min.Koeficient tepelnej vodivosti, W/ (m*K)Merné skupenské teplo topenia, kJ (kg*K)Tvrdosť, MPa, min.Špecifický odpor voči ťahom plastových skrutiek N/mm, min.Vypočítaný koeficient paropriepustnosti, mg/(m*h*Pa)
150,350,172,940500,03

 

Výsledné hodnoty SIP panelu:

Tepelný odpor R = 6,69 m²K/W

Tepelná vodivosť U = 0,15 W/m²K