SIP GB1050-12 | GB1-100 | GB1050-12

Riešenie pre vnútorné steny a priečky

SIP GB1050-12 | GB1-100 | GB1050-12

Všetky naše výrobky SIP sú vyrábané v pasívnej kvalite a už dnes zodpovedajúce požiadavkám EU 2020!

Riešenie pre vnútorné nosné steny drevodomov s vynikajúcou zvukovou izoláciou. Panel sa skladá z dvoch dosiek GB1050-12, medzi ktorými sa nachádza doska GB1-100.

Inštalácia rozvodov elektriky, vody a kúrenia sa vykonáva pomocou drážkovania, ktoré neovplyvňuje zvukovú izoláciu.

Dosky sú dodávané v rozmeroch:

  • GB1050-12 – 600 x 2800 x 12mm (š*v*h)
  • GB1-100 – 100mm hrúbka
  • GB1050-12 – 600 x 2800 x 12mm (š*v*h)

Výsledný rozmer SIP panelu: 600 x 2800 x 124 [mm] (š*v*h)

Špecifikácia dosky GB1050-12

Hrúbka, mmHustota, kg/m3; mmVlhkosť, % , max.Vzdutie hrúbky za 24 hod., %, max.Nasiakavosť za 24 hod., % max.Modul pružnosti, MPa, min.Pevnosť v ohybe, MPa, min.
10,12,18,22105012440200012
Pevnosť v tlaku, MPa, min.Pevnosť v ťahu kolmá na dosku, MPa, min.Koeficient tepelnej vodivosti, W/ (m*K)Merné skupenské teplo topenia, kJ (kg*K)Tvrdosť, MPa, min.Špecifický odpor voči ťahom plastových skrutiek N/mm, min.Vypočítaný koeficient paropriepustnosti, mg/(m*h*Pa)
150,350,172,940500,03

Špecifikácia dosky GB1-100

Hrúbka, mmHustota, kg/m3; mmVlhkosť, % , max.Vzdutie hrúbky za 24 hod., %, max.Nasiakavosť za 24 hod., % max.Modul pružnosti, MPa, min.Pevnosť v ohybe, MPa, min.
100250-300176500,2
Pevnosť v tlaku, MPa, min.Pevnosť v ťahu kolmá na dosku, MPa, min.Koeficient tepelnej vodivosti, W/ (m*K)Merné skupenské teplo topenia, kJ (kg*K)Tvrdosť, MPa, min.Špecifický odpor voči ťahom plastových skrutiek N/mm, min.Vypočítaný koeficient paropriepustnosti, mg/(m*h*Pa)
0,150,0631,0100,2

 

Výsledné hodnoty SIP panelu:

Zvuková izolácia s hodnotou = 39dB